Училище по Изобилие и… – програма за саморазвитие и себепознание

Училище по Изобилие и… – програма за саморазвитие и себепознание

Училище по Изобилие и … е продължение на семинара „Богатството ми приляга“, който провеждахме през 2018-19 година. Семинарът беше полезен и приятен, но започна да не ни достига времето, не само за знанията, които давахме, но и за неформално общуване.

Календар Изток-Запад

Всяка година има няколко благоприятни дни, които съвпадат по Източния и по Западния календар. Енергията на тези дни е мощна и подкрепяща, ако Ви предстои планиране на важни житейски събития, възползвайте се. Разбира се, на първо място е Вашата интуиция,

Празнични предложения на беседи на Център „Делфи“

Празнични предложения на беседи на Център „Делфи“

Скъпи приятели, в дух на празничност и радост ви предлагаме част от нашите разработки във вид на проведените вечерни беседи през изминалата година.

Четвъртата за сезона вечерна беседа ще засегне темата за ценностите ни в бъдещето:

Четвъртата за сезона вечерна беседа ще засегне темата за ценностите ни в бъдещето:

Ценностите са нашия вътрешен компас. Днес най-голямата ценност е да сме автентични и верни на себе си. Придобитият житейски опит е ценност, той е концентрирана мъдрост, но е необходимо да отсеем коя част от него би ни ограничила и коя

Психологът Ваня Кънева за вибрациите на Новото време

от сайта на БНР Пловдив В поредното издание на предаването Клуб „Неделя“ наш събеседник бе Ваня Кънева – психолог и човек, който активно се интересува от съзидателно мислене. С нея разговаряхме за вибрациите на „Старата Земя“ и „Новата Земя“, и

ШКОЛИТЕ на Център „ДЕЛФИ“

ШКОЛИТЕ на Център „ДЕЛФИ“

В българската култура понятието школа има два базови смисъла. В първото си значение се разбира като място, където участниците придобиват практически умения. Исторически се свързва с читалищата, в които има школи по народни танци, школи по пиано, акордеон и други

ОЦЕЛЯВАНЕ ИЛИ СЪТВОРЯВАНЕ

ОЦЕЛЯВАНЕ ИЛИ СЪТВОРЯВАНЕ

С помощта на науката, технологиите и духовния подем, съвременния човек си е заслужил правото на комфорт, който му освобождава времето и енергията /които преди бяха необходими за оцеляване/ за да твори, да се развива и самоактуализира. Това е новата еволюция и революция едновременно – защото от една страна е еволюционен процес, протичащ напред във времето, а от друга страна революционна промяна в културата, мисленето и светоусещането на хората, необходима точно сега.