С поглед към новия сезон и новата учебна година, в „Делфи“ предвиждаме събития и обучения, които ще са в основата на нашите стремежи в идващите есен и зима.

Основната идея, за която ще работим в център „Делфи“ през новия сезон е смяната на парадигмата на оцеляването с новата парадигма на Творенето.

Хилядолетия наред водещата задача на човечеството е била да оцелее, като основен инструмент е било страданието и неговото преодоляване. Аскетизма, войните, глада и др. са били учебните средства за трениране на умението на човека за оцеляване. Този етап вече приключи – оцеляхме и е време да преместим вниманието и енергията си към новия период, който започна. Взехме си изпита по оцеляване и минаваме в по-горен клас, в който ще се учим да бъдем творци на новия свят в новата епоха. Дали ще я наричаме епохата на Водолея или Новата Земя няма значение, важното е да започнем да разбираме разликите и да сме готови за промените в мисленето, в нагласите и в действията.

Първата стъпка в тази посока е да излезем от дълбоко залегналия модел в цялата ни досегашна култура, че човек се развива чрез кризи и страдание.

С помощта на науката, технологиите и духовния подем, съвременния човек си е заслужил правото на комфорт, който му освобождава времето и енергията /които преди бяха необходими за оцеляване/ за да твори, да се развива и самоактуализира. Това е новата еволюция и революция едновременно – защото от една страна е еволюционен процес, протичащ напред във времето, а от друга страна революционна промяна в културата, мисленето и светоусещането на хората, необходима точно сега.

Ето някои вечерни беседи по конкретни теми, които предлагаме:

  • Страданието като ценност и навик;
  • Защо страданието и творенето са несъвместими в новите условия;
  • Мисленето – най-важното умение в новите времена;
  • Песимист или оптимист – ти избираш;
  • Да се развиваме, разширявайки зоната си на комфорт;
  • Новите ценности в новото време;
  • Творене в лекота и удоволствие;
  • Чувстване и разум – симбиозата на живота;
  • Дух, душа и тяло – именно в този ред и именно сега;
  • Седеммерният човек – вече сме надградили петмерното си съществуване.

Аида и Ваня сме готови да подготвим и разгледаме теми, които Ви вълнуват и са свързани с новите задачи – как да преодолеем съпротивата на остарялото и деструктивното, кой опит ще ни е полезен и занапред и кое е мъдро да пуснем, новите взаимоотношения и …

Пишете ни!

ОЦЕЛЯВАНЕ ИЛИ СЪТВОРЯВАНЕ