Всяка година има няколко благоприятни дни, които съвпадат по Източния и по Западния календар. Енергията на тези дни е мощна и подкрепяща, ако Ви предстои планиране на важни житейски събития, възползвайте се. Разбира се, на първо място е Вашата интуиция, съобразявайте се основно с нея, когато взимате решения. Успешна и благополучна 2022 година!

 ЯнуариФевруариМартАприлМайЮни
Планиране  122215; 177; 146; 8; 28
Делови срещи8; 122215; 177; 146; 8; 28
Пътуване8; 122215; 177; 146; 8; 28
Преместване8; 12157; 146; 8; 28
Ремонт8; 1215; 177; 146; 8; 28
Започване на строеж8; 122215; 177; 146; 8; 28
Подписване на документи8; 122215; 177; 146; 8; 28
Начало на обучение  8; 122215; 177; 146; 8; 28
Започване на нова работа1222157; 146; 8; 28
Стартиране на проект8; 122215; 177; 146; 8; 28
Откриване на бизнес2215; 177; 146; 8; 28
Покупка на недвижимо имущество2215; 177; 146; 8; 28
Инвестиции2215; 177; 146; 8; 28
Годеж2215; 177; 146; 8; 28
Сватба22157; 146; 28
В таблицата са поместени благоприятните дни за първото полугодие. През март ще публикуваме датите до края на годината.
Календар Изток-Запад