Скъпи приятели, в дух на празничност и радост ви предлагаме част от нашите разработки във вид на проведените вечерни беседи през изминалата година.

Ще се радваме, ако това допринесе за празничното настроение и дух на мъдрост и творчество.

След купуването им, ще получите линк с достъп до видеата.

Заплащането на съответната сума е към банковата сметка на “САРСАПАРИЛЛА” ЕООД

IBAN BG08RZBB91551010175970
Райфайзенбанк, клон Пловдив
Банков клиент: Сарсапарилла ЕООД
Основание: пакет от … бр видеа и три имена на ползвателя

След това се свържете с нас на delphy_plovdiv@hotmail.com или на 0889972087, за да съобщите вашия избор и да оставите e-mail адрес, където да получите линковете си.

Тези видеа са под защита на авторското право и са само за ползване на тези, които са заплатили пакета. Всяко негово разпространение е наказуемо според българското и европейското законодателство.

Всички права запазени!®

Вечерни беседи и занятия на център „Делфи“ – цена 20 лв за един, 55 лв за три, 70 лв за четири беседи, а пакетът „Езикът на Създателя“ е цикъл от 9 беседи на обща цена 90 лв

 1. Младостта и дълголетието като личен избор – беседа с практика
 2. Мисълта като начало и край. Как мислим и какво да променим?
 3. Страданието като ценност и навик
 4. Песимист или оптимист – ти избираш
 5. Езикът на Създателя -цикъл беседи с теми: (целият пакет от 9 лекции е 90 лв)
  1. Свещената геометрия,
  2. Енергоинформационните полета,
  3. Сакрални символи,
  4. Шуманов резонанс,
  5. Внимавай какво си пожелаваш,
  6. Минало и бъдеще в намеренията
  7. Да премерим ефира,
  8. Каббала- отговорът на всички въпроси,
  9. Синергетика – науката за бъдещето

Тези видеа са под защита на авторското право и са само за ползване на тези, които са заплатили пакета. Всяко негово разпространение е наказуемо според българското и европейското законодателство.

Всички права запазени!®

Празнични предложения на беседи на Център „Делфи“