Ценностите са нашия вътрешен компас. Днес най-голямата ценност е да сме автентични и верни на себе си. Придобитият житейски опит е ценност, той е концентрирана мъдрост, но е необходимо да отсеем коя част от него би ни ограничила и коя ще ни е полезна и занапред. Какво сме надраснали и е време да го пуснем и къде да насочим вниманието и енергията си за да случим желаните събития в живота си през новата година.

14 декември 2021 г 18:30 ч начало, продължителност – около 60 мин
Цена 20 лв
Плащане:
Райфайзенбанк АД
IBAN: BG08RZBB91551010175970
BIC: RZBBBGSF
„Сарсапарилла“ ЕООД
основание: беседа 14 декември 21 г. ,

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88053849128
Meeting ID: 880 5384 9128
Passcode: cennosti21

Четвъртата за сезона вечерна беседа ще засегне темата за ценностите ни в бъдещето: