…в процеса на трансформацията…

young female astrologist predicting future with shining ball

…всичко в този свят, което е „неразрушимо“, „вечно“, както казват глупаците, преди е било призрачно – призрак, видим или невидим – и не е нищо друго освен замръзнал призрак.Затова, каквото и да е то – красиво или грозно, избрано, добро

Училище по Изобилие и… – програма за саморазвитие и себепознание

colorful toothed wheels

Училище по Изобилие и … е продължение на семинара „Богатството ми приляга“, който провеждахме през 2018-19 година. Семинарът беше полезен и приятен, но започна да не ни достига времето, не само за знанията, които давахме, но и за неформално общуване.