…всичко в този свят, което е „неразрушимо“, „вечно“, както казват глупаците, преди е било призрачно – призрак, видим или невидим – и не е нищо друго освен замръзнал призрак.
Затова, каквото и да е то – красиво или грозно, избрано, добро или лошо, весело, но със скрита в сърцето му смърт, или тъжно, със скрита в сърцето му радост, то винаги е покрито с призрачността.
И дори само малцина в света да усещат присъствието на призрака, той все пак е там, завинаги.
Основната теза на нашето учение е, че трябва да изкачим стръмните стени на живота си до върха на планината, където стои гигантският магьосник и създава подземния свят от измамните отражения на своите магьоснически огледала!

Густав Майринк

…в процеса на трансформацията…