Училище по Изобилие и… – програма за саморазвитие и себепознание

colorful toothed wheels

Училище по Изобилие и … е продължение на семинара „Богатството ми приляга“, който провеждахме през 2018-19 година. Семинарът беше полезен и приятен, но започна да не ни достига времето, не само за знанията, които давахме, но и за неформално общуване.