…в процеса на трансформацията…

young female astrologist predicting future with shining ball

…всичко в този свят, което е „неразрушимо“, „вечно“, както казват глупаците, преди е било призрачно – призрак, видим или невидим – и не е нищо друго освен замръзнал призрак.Затова, каквото и да е то – красиво или грозно, избрано, добро