Форматът на курса е комбиниран – избирате участие на място в център Делфи, или онлайн.

Ефективността на курса е в баланса между теоретичната основа и практическата приложимост на знанията.

Темите в теоретичния модул:
-Мъдро е хората да помнят, че те са творци на живота си, а не негови жертви.
-Ако искаме да сме нови личности, в нова, по-добра реалност, то не можем да вземем старите личности със себе си.
-Съгласуване на мисли, чувства и действия – първо условие за реализация на намеренията ни.

В практическия модул са предвидени техники и упражнения за изграждане на нови невронни връзки и формиране на градивни навици.

Цена на курса 144лв (за участниците в Училище по изобилие и… на център Делфи цената е 120лв.)
Водещ: Ваня Кънева – позитивен психолог и хипнотерапевт, съосновател на Център за съзидателно мислене Делфи, основател на школа „Да мислим съзидателно!“
Записване 0889972087
Банкова сметка:
IBAN BG08RZBB91551010175970
KBC Банк
Сарсапарилла ЕООД
Основание: курс 01.04.2023

Курс „Как мислите стават неща?“