Психобиологичната реалност на човешкото тяло “не разделя” организма на части. Психика, мозък и органи функционират винаги и задължително в една обща цялостност и тяхното разделение е една абстракция. Еволюцията създава вътрешни механизми за адаптация на биологичния организъм към различни застрашаващи живота обстоятелства. Това е инстинктът за оцеляване в действие. Тялото не дава грешки и дефекти, то само подпомага синхронизирането между външната ( средата, в която функционира човек) и вътрешната ( преживяванията) реалности. Локализациите на т.нар. симптоми имат точно определен смисъл свързан отново с конфликта за оцеляване.

В предстоящото двудневно обучение ще бъдете запознати с петте биологични закона и как практически да са ви полезни.

Основи на Психо – Биологията с Борислава Крендева
Отбелязана с: